Mgr Inż. Mateusz Fiedeń

Mgr Inż. Mateusz Fiedeń – Absolwent mechatroniki na wydziale Mechanicznym, doktorant na Politechnice Wrocławskiej, 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego informatyka, od roku aktywny zawodowo jako programista – elektronik.

Programowanie – zajęcia dla młodzieży / dorosłych

Proponowane zajęcia przekażą słuchaczom wiedzę i informacje na poziomie akademickim. Zajęcia ukierunkowane na naukę podstaw algorytmiki oraz składni języka C++ w paradygmacie proceduralnym. Zajęcia w minimalnym stopniu poruszają teorię, skupiając się na wykorzystywaniu wiedzy do pisania programów.

Wstęp obejmuje naukę składni C++, naukę podstawowych komend, naukę instrukcji warunkowych i pętli, tablic, samodzielne tworzenie prostych programów (około 5 - 7 spotkań).

Etap I to nauka obsługi bardziej zaawansowanych narzędzi, takich jak obsługa plików, dynamiczna alokacja pamięci, ciągów tekstu, wykorzystanie nabytej wiedzy do samodzielnego tworzenia programów (około 5 – 7 spotkań).

Etap II obejmuje wykorzystanie zdobytej wiedzy przy programowaniu mikrokontrolera zgodnego z Arduino, który pozwoli na obsługę fizycznych komponentów, takich jak silniki, LEDy, wyświetlacze czy czujniki temperatury (około 4 – 6 spotkań).

Etap III to połączenie zdobytej wiedzy w celu budowy bardziej złożonego systemu, złożonego z mikrokontrolera obsługującego wybrane peryferia (do uzgodnienia z grupą), komunikującego się z komputerem PC (5 – 8 spotkań)

Elektronika – zajęcia dla dzieci / młodzieży

Proponowane zajęcia przekażą słuchaczom podstawową wiedzę z zakresu elektroniki. Zajęcia mogą być formą uzupełnienia dla Etapu II i III kursu programowania, skupiają się bowiem na zagadnieniach dotyczących podstaw działania komponentów wykorzystywanych podczas zajęć z Programowania. Zajęcia poruszają teorię w stopniu wystarczającym do ogólnego pojęcia zjawisk zachodzących w obwodach prądu elektrycznego.

Wstęp obejmuje przedstawienie zasad BHP, naukę obsługi płytek stykowych, budowę prostych obwodów prądu stałego, naukę wykonywania pomiarów w tych obwodach, przedstawienie podstawowych komponentów elektronicznych (3 – 5 spotkań).

Etap I to nauka o tranzystorach, a także elementach pasywnych i ich praktycznym wykorzystaniu. Budowa prostych obwodów elektronicznych (układ wydający piski gdy w pomieszczeniu robi się ciemno, prosty układ alarmu) (3 – 5 spotkań).

Etap II to nauka podstaw lutowania elementów THT (przewlekanych), indywidualne zlutowanie zestawu złożonego z kilkunastu komponentów (zlutowany układ uczestnicy zabierają ze sobą do domu) (3 – 4 spotkania)

W tym miejscu słuchacze będą posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektroniki. Plan Etapu III zostanie skonsultowany z uczestnikami.

Propozycje, możliwości:

  • nauka o innych typach podzespołów elektronicznych
  • dodatkowe zajęcia teoretyczne na temat przeprowadzonych już zajęć praktycznych
  • wstęp i podstawy do obsługi mikrokontrolerów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w budowie prostych układów sterowanych przez mikrokontrolery
  • projekt elektroniczny na wybrany temat