Oferta dla dzieci w oddziale Legnickim

Grupy 4-9 osobowe

Nauka komunikacji w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 45 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 28 (dwadzieścia osiem) 45-minutowych lekcji.
Semestr I rozpoczyna się 1 października 2020 i trwa do ferii zimowych, po których następuje semestr II.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 18.01.2021 do 31.01.2021. Semestr II trwa do końca czerwca 2021 roku.
W grupach dla dzieci najmłodszych w wieku od 2 do 5 lat realizujemy specjalnie przygotowany program nauczania, w którym docieramy do świata dzieci przez zabawę, gry, interaktywne ćwiczenia, piosenki i filmy. Angażujemy najmłodszych do poznawania świata za pomocą uczonego języka.
Kwoty płatności i terminy zajęć:
 • Opłata za uczestnictwo w zajęciach dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr - okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszych zajęć. Płatności dokonuje każdy uczestnik za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
 • Opłata jednego semestru w grupie wynosi: 650 zł.
 • Pierwszą ratę (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 18.09.2020
 • Drugą ratę (za semestr drugi) należy uiścić do: 31.12.2020.
Najczęściej preferowane przez naszych uczestników terminy to:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Na życzenie uczniów możemy prowadzić też zajęcia poranne i weekendowe.

Grupy 3-osobowe

Opłata jednego semestru w grupie trzyosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 730 zł.
Opłata za 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy trzyosobowej wynosi: 26 zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 26 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 2-osobowe

Opłata jednego semestru w grupie dwuosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 980 zł.
Opłata za 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy dwuosobowej wynosi: 35 zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 35 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 1-osobowe

Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail.

Terminy Zajęć:

Oto najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki
w godzinach 15.00–15.45, 15.50–16.35, 17.00–17.45 (w systemie tzw. zmianowym, który często stosowany jest w szkołach podstawowych grupy dziecięce po konsultacji z rodzicami, mogą spotykać się w godzinach porannych lub wczesno popołudniowych).

Rodzaje grup:

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dzieci szkół podstawowych: Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut dedykowane dla szkół podstawowych 
 3. Grupy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
 4. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • zajęcia z robotyki prowadzone przez Klub Robotów
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisy Legnica

Więcej niż tylko NAUKA!

Wiesz jak to jest, gdy próbujesz wyciągnąć dziecko na zajęcia, na które nie ma ochoty, na których będzie się nudzić... udręka!

A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Wspaniała zabawa i jednocześnie nauka, czyli zapeniona przyszłość malucha. Zobaczyć uśmiech i radość na twarzy Twojego dziecka? Bezcenne!

My to robimy! Jak?

Dzieciom gwarantujemy naukę w małej grupie, doskonałe podręczniki, doświadczonego lektora w pracy z dziećmi i dużo dużo rozrywki! Pracujemy w oparciu o materiały skierowane do nowoczesnych prywatnych szkół językowych - oferują one najnowsze metody nauki wykorzystujące naturalne możliwości uczenia się mózgu i przeznaczone są do intensywnych programów nauczania języka. Urozmaicenie lekcji zapewniają elementy multimedialne czyli połączenie dźwięku i obrazu w połączeniu z pozytywnymi emocjami.

BARDZO WAŻNE: rodzicom zapewniamy rzetelną, miarodajną informację o postępach ich pociechy w postaci semestralnych raportów uwzględniających obecności i nieobecności, jakość prac domowych, wyniki testów itp. Swoją pociechę możesz wysłać na różne zajęcia. Masz możliwość, aby wybrać dla dziecka: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski, a nawet niderlandzki, norweski, szwedzki, duński, fiński i inne...

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisy Legnica