Oferta nauki stacjonarnej i on-line dla dorosłych

KURSY PROWADZONE W SYSTEMIE DWÓCH 60-MINUTOWYCH SPOTKAŃ W TYGODNIU.
NAUKA KOMUNIKACJI w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 60 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 33 (trzydzieści trzy) spotkania 60-minutowe.
Semestr I rozpoczyna się od 1 października 2022 i trwa do momentu zrealizowania wszystkich spotkań z puli semestru I, po których rozpoczyna się semestr II. Semestr II trwa do końca czerwca 2023.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 13.02.2023 do 26.02.2023.

Terminy Zajęć

Najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy to:
poniedziałki i środy, wtorki i czwartki, lub soboty w godzinach popołudniowo-wieczornych i porannych.
Na życzenie uczniów możemy prowadzić zajęcia w dowolnie ustalonych terminach.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w zajęciach dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr - okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszych zajęć. Płatności dokonuje każdy uczestnik za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
Pierwszą ratę za rok szkolny (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 01.10.2022 lub do dnia rozpoczęcia zajęc.
Drugą ratę za rok szkolny (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.01.2023.

Grupy 4-9 osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy 4-9 osobowej wynosi: 38zł.
Opłata jednego semestru w grupie wynosi: 1254 zł (dla 33. zajęć w semestrze).
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustalenia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 38zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 3-osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy trzyosobowej wynosi: 50zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 50zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 2-osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy dwuosobowej wynosi: 76zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 76zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 1-osobowe

Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail (oferta jest również do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej szkoły: tutaj).

Rodzaje grup

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku potrzebnej zarówno w pracy jak i w turystyce.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dorosłych i młodzieży: do KET (poziom A2), PET (poziom B1), FCE (poziom B2), CAE (poziom C1), CPE (poziom C2)
  • Egzamin British Council IELTS – najczęściej zdawany egzamin na świecie potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut.
 3. Grupy konwersacyjne prowadzone przez native speakers.
 4. Grupy uczące się specjalistycznych języków branżowych prowadzone na zlecenie firm lub grup uczniów.
 5. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • specjalistyczne kursy z zakresu informatyki i umiejętności komputerowych, połączone z nauką języka
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku

Tabela opłat za jedną jednostkę zajęć w klasach szkoły i on-line

 1. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 60-minutowe:
  • grupa 4–9 osobowa: 38 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 44 zł,
  • grupa 3-osobowa: 50 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 58 zł,
  • grupa 2-osobowa: 76 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 88 zł.
 2. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 45-minutowe:
  • grupa 4–9 osobowa: 29 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 33 zł,
  • grupa 3-osobowa: 39 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 44 zł,
  • grupa 2-osobowa: 58 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 66 zł.
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test

Skupiamy się na Twoich potrzebach!

Naszym głównym zadaniem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej. Dlatego też zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach, co rozwija umiejętność negocjacji, kooperacji i właśnie komunikacji. Dzięki temu chirurgicznie usuwamy strach przed rozmową w języku obcym!

Ćwiczenia są tak zaplanowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Ich celem jest przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw. Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, dyskusja i zabawa. Dzięki temu, każdy uczeń jest angażowany do swobodnego porozumiewania się w poznawanym języku. Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Istotną cechą tej metody jest elastyczność, pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Nasi lektorzy pamiętają, że najważniejszą osobą na lekcjach jest uczeń a najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania. Dzięki temu student unika sytuacji, w której zna język bardzo dobrze ale gdy przychodzi do rozmowy  z obcokrajowcem nie potrafi wydusić z siebie ani słowa.

Metodą komunikatywną nauszysz się z nami: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a nawet niderlandzkiego, norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, fińskiego i innych...

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test