Polityka prywatności - informacje o RODO

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Yes-t Szkoła Języków Obcych z siedzibą pod adresem: ul. Strachocińska 196 Wrocław.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).  Ze względu na zmiany w przepisach przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”) przekazujemy poniżej w 10 punktach informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, przez: Yes-t SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strachocińskiej 196 i filią w Legnicy przy ulicy Piastowskiej 20.

 1. Administratorem danych osobowych jest:.Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strachocińskiej 196 i filią w Legnicy przy ulicy Piastowskiej 20.
 2. Cel podania danych: Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail potrzebujemy, aby skontaktować się z osobą zainteresowaną zapisaniem się do Szkoły, celem przedstawienia jej oferty Szkoły lub poinformowania o wynikach wypełnionego na stronie internetowej testu kwalifikacyjnego, a gdy wyrazi zgodę, zapisania jej danych w rejestrze grupy osób, w której podejmie naukę języka.  Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na przesłanie, oferty Szkoły, lub informacji związanych z funkcjonowaniem Szkoły, za pomocą: e-mail, SMS lub MMS. Staramy się, aby pierwszy kontakt z osobą, która przekazała w/w dane odbył się w rozmowie telefonicznej, w niej prosimy o wyrażenie zgody na w/w czynności. Oprócz w/w wymienionych danych możemy również przy zawieraniu umowy szkoleniowej poprosić o podanie adresu zamieszkania osoby podejmującej szkolenie celem wystawienia dla tej osoby faktury za szkolenie.  Przekazanie takich danych regulują również: ustawa o rachunkowości i ustawy o charakterze podatkowym.
 3. Dane, które uczestnik szkolenia przekazał administratorowi danych przed 25 maja 2018 roku służą opisanym w pkt 2 celom jak i realizacji umowy szkoleniowej lub porozumienia ustnego mającego na celu realizację szkolenia. Dane te są objęte zasadami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , a także podlegają regulacji ustawy o rachunkowości i innym obowiązującym ustawą.
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście wyraża osoba chcąca zapisać się do Szkoły za pomocą strony internetowej lub przekazuje dane administratorowi w inny sposób, celem otrzymania oferty lub podpisania umowy z Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski
 6. Odbiorcami danych są w/w administrator danych, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, zatrudnieni przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.
 7. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Na głównej stronie Szkoły: www.yes-t.pl   znajduje się okno, w którym można odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.yes-t.pl w zakładce kontakt, lub w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail : szkola@yes-t.pl, lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie Szkoły we Wrocławiu przy ulicy Strachocińskiej 196 lub w Legnicy przy ulicy Piastowskiej 20.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 9. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych: Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strachocińskiej 196 tel: 71 34 66 128 lub filią w Legnicy przy ulicy Piastowskiej 20, tel: 76 862 40 89.