Grupy egzaminacyjne

Roczne kursy maturalne z języków angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, polskiego, a nawet portugalskiego. Zajęcia koncentrują się na systematycznej powtórce leksyki, gramatyki oraz na ćwiczeniu umiejętności określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Ponadto uczestnicy zajęć zdobywają wiele informacji o oczekiwaniach egzaminatorów, kryteriach oceniania oraz typowych błędach popełnianych przez maturzystów.

Zajęcia certyfikatowe

Kursy egzaminacyjne mają na celu gruntowne przygotowanie kandydatów pragnących po roku nauki przystąpić do jednego z egzaminów Cambridge ESOL, niemieckich egzaminów Instytutu Goethego – ZD lub innych egzaminów dla wszystkich języków, jakich uczymy. Kursy te są ściśle oparte o sylabus egzaminacyjny. Gruntownie i kompleksowo przygotowują do danego egzaminu.

Słuchacze poznają tu typy ćwiczeń charakterystyczne dla danego egzaminu i zapoznają się ze strategiami rozwiązywania testów. Ćwiczą również efektywne gospodarowanie czasem w trakcie egzaminu. Na każdym z takich kursów organizowane są egzaminy próbne, które przygotowują przyszłych kandydatów do pracy w warunkach egzaminacyjnych.