Metoda komunikatywna

Metoda komunikatywna (Communicative Approach) kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w przeróżnych sytuacjach życiowych.

Metoda ta skupia się na potrzebach uczniów a jej głównym zadaniem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej. Dlatego też zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach, co rozwija umiejętność negocjacji i kooperacji między uczniami. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaplanowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Ich celem jest przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw.

Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji, gdzie każdy uczeń angażowany jest do swobodnego porozumiewania się w poznawanym języku. Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Cenną cechą tej metody jest elastyczność, pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia.

Nasi lektorzy pamiętają, że najważniejszą osobą na lekcjach jest uczeń a najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania. To potrzeby uczniów określają charakter i tematykę zajęć a także dobór odpowiednich materiałów dodatkowych. W metodzie komunikatywnej lektor pełni funkcję koordynatora, angażując uczniów do pracy w parach lub grupach oraz aktywizując ich do czynnego udziału w zajęciach. Jest on managerem zajęć, ma za zadanie tworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się i pomagać przełamywać bariery w mówieniu.

Uczeń natomiast uczy się komunikować świadomie, zwracając uwagę na własne błędy, które stopniowo potrafi sam eliminować. Musi, więc być aktywny w ramach planu nauczyciela. Duży nacisk kładziemy na funkcjonalność języka, znajomość kultury danego kraju i wykorzystywanie konkretnej struktury w praktyce.