Oferta nauki stacjonarnej i on-line dla młodzieży szkół średnich oraz 7–8 klas SP

KURSY PROWADZONE W SYSTEMIE DWÓCH 60-MINUTOWYCH SPOTKAŃ W TYGODNIU.
NAUKA KOMUNIKACJI w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 60 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 30 (trzydzieści) spotkań 60-minutowych.
Semestr I rozpoczyna się od 2 października 2023 i trwa do momentu zrealizowania wszystkich spotkań z puli semestru I, po których rozpoczyna się semestr II. Semestr II trwa do końca czerwca 2024.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 15.01.2024 do 28.01.2024.

Terminy Zajęć

Najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy to:
poniedziałki i środy, wtorki i czwartki w godzinach popołudniowo-wieczornych, lub soboty w godzinach porannych.
Na życzenie uczniów możemy prowadzić zajęcia w dowolnie ustalonych terminach.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w zajęciach dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr - okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszych zajęć. Płatności dokonuje każdy uczestnik za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
Pierwszą ratę za rok szkolny (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 01.10.2023 lub do dnia rozpoczęcia zajęc.
Drugą ratę za rok szkolny (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.01.2024.

Grupy 4-8 osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy 4-8 osobowej wynosi: 44zł.
Opłata jednego semestru w grupie wynosi: 1320 zł (dla 30. zajęć w semestrze).
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustalenia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 44zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 3-osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy trzyosobowej wynosi: 54zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 54zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 2-osobowe

Opłata za 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy dwuosobowej wynosi: 78zł.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 78zł (kwota za jedno 60-minutowe spotkanie płatne przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 1-osobowe

Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail (oferta jest również do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej szkoły: tutaj).

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, matury podstawowej i rozszerzonej z języków obcych, polskiego, matematyki i innych przedmiotów

Całoroczne przygotowanie do egazaminu ósmoklasisty obejmuje dwa warianty:
 • Wariant pierwszy: 28 spotkań 60-minutowych - grupa spotyka się raz w tygodniu. (na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustalenia dowolnej ilości 60- minutowych zajęć w roku szkolnym oraz ilości zajęć w tygodniu.)
 • Wariant drugi: 56 spotkań 45-minutowych – grupa spotyka się dwa razy w tygodniu (na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustalenia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w roku szkolnym oraz ilości zajęć w tygodniu.)
Czas przygotowania do egazaminu ósmoklasisty: od 2. października 2023 do ok. 20. maja 2024.

Całoroczne przygotowanie do matury obejmuje 26 spotkań 60-minutowych - grupa spotyka się raz w tygodniu.
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustalenia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w roku szkolnym oraz ilości zajęć w tygodniu.
Czas przygotowania do egzaminu maturalnego: od 2. października 2023 do końca kwietnia 2024.

Opłata za przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury (zajęcia 60-minutowe)
 1. grupy 4–8 osobowe: opłata za jedno 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 49 zł
 2. grupy 3-osobowe: opłata za jedno 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 63 zł
 3. grupy 2-osobowe: opłata za jedno 60-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 88 zł
Opłata za przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury (zajęcia 45-minutowe)
 1. grupy 4–8 osobowe: opłata za jedno 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 38 zł
 2. grupy 3-osobowe: opłata za jedno 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 48 zł
 3. grupy 2-osobowe: opłata za jedno 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika – 70 zł
Kwota opłaty za przygotowanie do egzaminu dla jedengo uczestnika w grupie to ilość zajęć w roku szkolnym pomnożona przez wartość jednego 60-minutowego lub 45-minutowego spotkania (istnieje możliwość ustalenia ratalnej formy płatności dla uczestników grup egzaminacyjnych).

Rodzaje grup

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku potrzebnej zarówno w pracy jak i w turystyce.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje:
  • CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna: Egzamin Ósmoklasisty, Egzamin Maturalny
  • Egzaminy Cambridge English dla dorosłych i młodzieży: do KET (poziom A2), PET (poziom B1), FCE (poziom B2), CAE (poziom C1), CPE (poziom C2)
  • Egzamin British Council IELTS – najczęściej zdawany egzamin na świecie potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut.
 3. Grupy konwersacyjne prowadzone przez native speakers.
 4. Grupy uczące się specjalistycznych języków branżowych prowadzone na zlecenie firm lub grup uczniów.
 5. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • specjalistyczne kursy z zakresu informatyki i umiejętności komputerowych, połączone z nauką języka
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku

Tabela opłat za jedną jednostkę zajęć w klasach szkoły i on-line

 1. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 60-minutowe:
  • grupa 4–8 osobowa: 44 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 49 zł,
  • grupa 3-osobowa: 54 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 63 zł,
  • grupa 2-osobowa: 78 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 88 zł.
 2. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 45-minutowe:
  • grupa 4–8 osobowa: 33 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 38 zł,
  • grupa 3-osobowa: 40 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 48 zł,
  • grupa 2-osobowa: 58 zł; zajęcia z native speaker'em i egzaminacyjne: 70 zł.
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test

Chcesz udoskonalić swój język obcy?

Zwykle lekcje Ci nie wystarczają? Masz kłopoty w przyswojeniem całego materiału. Znajomość języka obcego to w tej chwili kluczowa umiejętność na rynku pracy. Nie olewaj tego! Bierz się do pracy! Pokażemy Ci, że wszystko Yes-t możliwe. Nadganiaj i wyprzedzaj razem z nami!

Nasze kursy skierowane są zarówno do klas 7-8 szkoły podstawowej jak i licealistów. Jeśli nie radzisz sobie z językiem obcym w szkole lub po prostu chesz wybiec ponad program nasze zajęcia systematycznie i skutecznie przygotują Cię do egzaminów ósmoklasisty i matury.

Wykorzystujemy nowoczesne podręczniki, w pełni zgodne z nową podstawą programową. Na naszych zajęciach zaangażujemy Cię poprzez bliskie Ci tematy motywujące do nauki języka. 

U nas masz wybór! To tylko od Ciebie zależy co wybierzesz, a do wyboru masz: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, polski, a nawet portugalski.

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test