Nasi lektorzy

Dobry lektor to więcej niż połowa sukcesu, dlatego od lat starannie dobieramy nasz zespół lektorski i otaczamy się najlepszymi specjalistami w nauczaniu języków obcych i co ważne my tez stale się ksztalcimy. Zaufaj profesjonalistom!

Naszych pracowników cechuje ich nie tylko znakomita znajomość języka ale również bogate doświadczenie zawodowe i odpowiednie przygotowanie metodyczne. Posiadają ukończone studia wyższe z tytułem magistra filologii i stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w seminariach, szkoleniach i konferencjach metodycznych, wzbogacając swój warsztat o nową wiedzę oraz nowe techniki rozwijania umiejętności językowych u swoich uczniów.

Lektorzy Yes’t  to zespół ambitnych, kreatywnych, ogromnie sympatycznych i ciekawych ludzi, dla których praca jest pasją i którym nauczanie przynosi satysfakcję. Stosują efektywne i sprawdzone metody oraz potrafią zapewnić przyjazną i bezstresową atmosferę.

Zajęcia prowadzone są dynamicznie, angażują się w swoją pracę tak, aby wszyscy uczniowie aktywnie i intensywnie brali udział w zajęciach. Nasi lektorzy to osoby twórcze, pełne niekonwencjonalnych pomysłów. Nie ograniczają się do podstawowych materiałów dydaktycznych, lecz wzbogacają zajęcia o wiele indywidualnych koncepcji, wykorzystując różnorakie  autentyczne materiały: artykuły z prasy i internetu, fragmenty filmów, programów TV, reklam a także gry i zabawy komunikacyjne.

Grarantuje to szybkie postępy w nauce i urozmaica lekcje, zachęca do dalszej pracy. Nauczyciele naszej szkoły umiejętnie dostosowują się do indywidualnych potrzeb i wymagań słuchaczy przy tym systematycznie budując umiejętnośc skutecznego komunikowania się.