Nauczanie w naszej szkole opiera się na metodzie komunikatywnej, wzbogaconej o elementy metody bezpośredniej. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie na każdym poziomie w zakresie komunikacji potocznej jak i profilowanej z udziałem lektorów polskich  i native speaker-ów. W nauczeniu firm posiadamy 27-letnie doświadczenie.

Metodą komunikatywną nauszysz się z nami: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a nawet niderlandzkiego, norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, fińskiego i innych...

Proponowane Miejsca prowadzenia zajęć

 1. Na terenie Państwa Firmy. Możliwa ilość uczestników w grupie 1-12 osób (grupy jedno, dwuosobowe i większe)
 2. W  Yes’t Szkole Języków Obcych w oddziale Wrocławskim w ramach planu zajęć roku szkolnego. Możliwa ilość uczestników w grupie 1-12 osób.

Proponowane terminy zajęć

 1. Na terenie Firmy: w dowolnie wybrane dni i godziny uzgodnione z Kierownictwem Firmy. Zajęcia w terminie wrzesień-czerwiec. (Możliwość kontynuacji zajęć w okresie urlopowym – lipiec, sierpień)
 2. W Yes’t Szkole Języków Obcych w grupach funkcjonujących w ramach planu zajęć roku szkolnego. Najczęściej preferowane przez uczniów terminy zajęć: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki (zajęcia 90-minutowe). W godzinach: 16.30–18.00, 18.15–19.45, 19.00–20.30 lub godziny poranne – dopołudniowe. soboty (cztery 45 – minutowe lekcje na jednym spotkaniu) w godzinach: 9.00–12.15.

Warianty dla Firm (najczęściej wybierane warianty przez kontrahentów)

 1. Wariant pierwszy
  Zajęcia grupy odbywają się dwa raz w tygodniu. Na każdym spotkaniu zrealizowane są dwie 45-minutowe jednostki lekcyjne – łączny czas zajęć – 90 minut.
 2. Wariant drugi
  Zajęcia grupy odbywają się jeden raz w tygodniu. Na każdym cotygodniowym spotkaniu zrealizowane są dwie 45-minutowe jednostki lekcyjne – łączny czas zajęć – 90 minut.
 3. Wariant trzeci
  Zajęcia grupy odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Na każdym cotygodniowym spotkaniu zostanie zrealizowana jedna 60-minutowa jednostka lekcyjna

Wariant dla zajęć na terenie Yes’t Szkole Języków Obcych

 1. Wariant pierwszy
  Zajęcia grupy odbywać się będą dwa raz w tygodniu. Na każdym spotkaniu zostaną zrealizowane dwie 45-minutowe jednostki lekcyjne – łączny czas zajęć – 90 minut.
 2. Wariant drugi
  Zajęcia grupy odbywać się będą jeden raz w tygodniu w Soboty lub Niedziele (grupy weekendowe). Na każdym cotygodniowym spotkaniu zostaną zrealizowane cztery 45-minutowe jednostki lekcyjne – łączny czas zajęć – 90 minut.

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test

Organizacja zajęć

Każdy z uczestników szkolenia zostaje przydzielony do grupy o właściwym dla siebie poziomie zaawansowania na podstawie napisanego testu kwalifikacyjnego. Przeprowadzeniem testów i doborem materiałów dydaktycznych zajmują się lektorzy naszej Szkoły, biorąc pod uwagę Państwa sugestie, co do profilu nauczania.

Szkoła zobowiązuje się do zabezpieczenia wszelkich materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i dostarczenia ich uczestnikom szkolenia w cenach hurtowych. Posiadamy w tym zakresie duże upusty u poważnych kontrahentów.

Nasi lektorzy będą prowadzić stały nadzór nad obecnością uczestników szkolenia na zajęciach oraz nad ich postępami w nauce poprzez cykliczne określone programem testy wielokrotnego wyboru (skala punktów od 1-100) oraz poprzez stałe ćwiczenia w zakresie komunikacji. Wgląd w wyniki postępów w nauce poszczególnych uczniów może być przekazywany nadzorowi firmy drogą elektroniczną. Po każdym etapie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin zakończony wystawieniem certyfikatu wraz z oceną. Egzamin składa się z części ustnej sprawdzającej mówienie, słuchanie, czytanie oraz części pisemnej sprawdzającej pisanie i praktyczną umiejętność posługiwania się językiem.

Płatności

 1. Opłata zajęć odbywających się na terenie Firmy ustalona zostaje z kierownictwem Firmy i dokonywana jest, wzorem poprzednich szkoleń, po zakończonym każdym miesiącu szkolenia. Naliczona jest ilość odbytych zajęć w danym miesiącu wszystkich grup i przemnożona przez kwotę jednej jednostki lekcyjnej – 45 minutowej (wartość tej kwoty ustala przedstawiciel Szkoły i Firmy). Wystawiona w ten sposób faktura przekazywana jest do księgowości z ustalonym terminem płatności.
 2. Opłata za zajęcia w Yes’t Szkole Języków Obcych w ramach planu zajęć roku szkolnego dokonywana jest w przypadku Firm jednorazowo za semestr (każdy semestr zawiera 56 zajęć 45 minutowych) lub całorocznie za dwa semestry. W roku szkolnym realizowane są dwa semestry. Opłata pobierana jest na początku roku szkolnego (opłata całoroczna) lub na początku semestru (opłata semestralna). Wysokość opłat określa na stronie aktualna oferta dla grup młodzieżowo –dorosłych.

W przypadku zaakceptowania oferty prześlemy państwu gotowy wzór umowy szkoleniowej.

Zapraszając do współpracy prosimy o kontakt:

Szkoła Języków Obcych Yes-t
51-518 Wrocław ul. Strachocińska 196
Tel. 71/34 66 128

Zapisz się już teraz!

Zapisz się już teraz - wypełnij test