Dzieci młodsze: przedział wiekowy od 2 do 5 lat

Kurs skierowany jest do dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Dzieci poznają język obcy w różnych kontekstach sytuacyjnych, naśladując nauczyciela, reagując na jego komunikaty, angażując się w różne gry i zabawy językowe, wchodząc w interakcje z rówieśnikami.

Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, "mimo woli", w trakcie zabawy, podobnie jak przyswajanie języka ojczystego.

Na zajęciach łączymy różne style nauczania. Lektorzy wykorzystują na zajęciach materiały multimedialne, obrazki (wzrokowcy), piosenki i muzykę, dialogi (słuchowcy), gry i zabawy ruchowe, techniki teatralne. Nauka jest najbardziej efektywna, kiedy sprawia radość, stąd częścią lekcji są zawsze gry i zabawy. Dzieci uczą się przede wszystkim przez: mówienie, słuchanie, powtarzanie.