Oferta dla dzieci - uczniów: przedszkoli, klasy “0” i klas I - VI szkół podstawowych

Kursy prowadzone w systemie dwóch 45-minutowych spotkań w tygodniu.
Zajęcia w klasach naszej szkoły lub online.
Możliwość nauki z Native Speaker’em.

Grupy 4-9 osobowe

Nauka komunikacji w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 45 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 30 (trzydzieści) 45-minutowych lekcji.
Semestr I rozpoczyna się od 1 października 2021 i trwa do momentu zrealizowania wszystkich spotkań z puli semestru I, po których rozpoczyna się semestr II. Semestr II trwa do końca czerwca 2022.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 31.01.2022 do 13.02.2022.
W grupach dla dzieci najmłodszych w wieku od 3 do 5 lat realizujemy specjalnie przygotowany program nauczania, w którym docieramy do świata dzieci przez zabawę, gry, interaktywne ćwiczenia, piosenki i filmy. Angażujemy najmłodszych do poznawania świata za pomocą uczonego języka.
Kwoty płatności i terminy zajęć:
 • Opłata za uczestnictwo w zajęciach dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr - okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszych zajęć. Płatności dokonuje każdy uczestnik za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
 • Opłata jednego semestru w grupie wynosi: 750 zł.
 • Pierwszą ratę za rok szkolny (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 01.10.2021 lub do dnia rozpoczęcia zajęc.
 • Drugą ratę za rok szkolny (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.02.2022.
Opłata za 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy 4-9 osobowej wynosi: 25 zł (dla zajęć z Native Speaker: 30 zł).
Najczęściej preferowane przez naszych uczestników terminy to:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Na życzenie uczniów możemy prowadzić też zajęcia poranne i weekendowe.

Grupy 3-osobowe

Opłata jednego semestru w grupie trzyosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 1020 zł.
Opłata za 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy trzyosobowej wynosi: 34 zł (dla zajęć z Native Speaker: 40 zł).
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 34 zł (dla zajęć z Native Speaker: 40 zł) (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 2-osobowe

Opłata jednego semestru w grupie dwuosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 1 500 zł.
Opłata za 45-minutowe spotkanie dla jednego uczestnika grupy dwuosobowej wynosi: 50 zł (dla zajęć z Native Speaker: 60 zł).
Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze.
Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 50 zł (dla zajęć z Native Speaker: 60 zł) (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Grupy 1-osobowe

Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail.

Terminy Zajęć:

Oto najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki
w godzinach 15.00–15.45, 15.50–16.35, 17.00–17.45 (w systemie tzw. zmianowym, który często stosowany jest w szkołach podstawowych grupy dziecięce po konsultacji z rodzicami, mogą spotykać się w godzinach porannych lub wczesno popołudniowych).

Rodzaje grup:

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dzieci szkół podstawowych: Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut dedykowane dla szkół podstawowych
 3. Grupy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
 4. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • zajęcia z robotyki prowadzone przez Klub Robotów
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku

Tabela opłat za jedną jednostkę zajęć w klasach szkoły i on-line

 1. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 60-minutowe:
  • grupa 4–9 osobowa: 32 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 38 zł,
  • grupa 3-osobowa: 43 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 50 zł,
  • grupa 2-osobowa: 64 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 76 zł.
 2. Opłata dla jednego uczestnika zajęć w grupie – zajęcia 45-minutowe:
  • grupa 4–9 osobowa: 25 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 30 zł,
  • grupa 3-osobowa: 34 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 40 zł,
  • grupa 2-osobowa: 50 zł; zajęcia z native speaker i egzaminacyjne: 60 zł.
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisz swoje dziecko już teraz

Więcej niż tylko NAUKA!

Wiesz jak to jest, gdy próbujesz wyciągnąć dziecko na zajęcia, na które nie ma ochoty, na których będzie się nudzić... udręka!

A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Wspaniała zabawa i jednocześnie nauka, czyli zapeniona przyszłość malucha. Zobaczyć uśmiech i radość na twarzy Twojego dziecka? Bezcenne!

Dzieciom gwarantujemy naukę w małej grupie, doskonałe podręczniki, doświadczonego lektora w pracy z dziećmi i dużo dużo rozrywki! Pracujemy w oparciu o materiały skierowane do nowoczesnych prywatnych szkół językowych - oferują one najnowsze metody nauki wykorzystujące naturalne możliwości uczenia się mózgu i przeznaczone są do intensywnych programów nauczania języka. Urozmaicenie lekcji zapewniają elementy multimedialne czyli połączenie dźwięku i obrazu w połączeniu z pozytywnymi emocjami.

BARDZO WAŻNE: rodzicom zapewniamy rzetelną, miarodajną informację o postępach ich pociechy w postaci semestralnych raportów uwzględniających obecności i nieobecności, jakość prac domowych, wyniki testów itp. Swoją pociechę możesz wysłać na różne zajęcia. Masz możliwość, aby wybrać dla dziecka: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski, a nawet niderlandzki, norweski, szwedzki, duński, fiński i inne...

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisz swoje dziecko już teraz